BUSO MOBIILIAPPLIKAATION KÄYTTÖEHDOT

Käyttämällä mobiiliapplikaatiota sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Mobiiliapplikaation sisältämiin palveluihin voi liittyä myös erillisiä palvelukohtaisia käyttöehtoja. Tällöin näitä mobiiliapplikaation yleisiä käyttöehtoja sovelletaan toissijaisesti.

  1. Tekijänoikeus, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet

Mobiiliapplikaation sisällön omistaa Markkinointi EVE Oy (jäljempänä BUSO). Mobiiliapplikaation ja sen sisältämien tietojen käyttö henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Muutoin mobiiliapplikaation sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kielletty ilman BUSOn etukäteistä kirjallista suostumusta.

Lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä on sallittu, kun tiedon lähde mainitaan.

  1. Oikeus muutoksiin

BUSOlla on oikeus muuttaa mobiiliapplikaation käyttöehtoja, sisältöä tai palveluita ilman ennakkoilmoitusta.

  1. Vastuut

BUSO pyrkii mobiiliapplikaation tietojen oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen, kuitenkaan mobiiliapplikaation toimivuutta keskeytyksettömästi ja virheettömästi ei voida taata. BUSO ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat mobiiliapplikaation tai palveluiden saatavuudesta tai virheellisyydestä.

  1. Evästeet, analytiikka ja käyttödata

Mobiiliapplikaatio kerää käyttödataa ja analytiikkaa BUSO-palveluiden toteuttamiseksi, palveluiden kehittämiseksi, applikaation käyttökokemuksen parantamiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen.

Kerättävää käyttödataa on muun muassa ladatut sivut, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä ja ajankohta. BUSO voi käyttää applikaation käytöstä kerättyä tietoa kohdennetun mainonnan tuottamiseen.

  1. Henkilötietojen käsittely

Mobiiliapplikaatioon rekisteröitymisen yhteydessä pyydetään antamaan henkilötietoja. BUSO käsittelee henkilötietoja huolellisesti lainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Kerättyjä tietoja voidaan tallettaa BUSOn henkilörekistereihin, jolloin tietoja käytetään selosteissa määriteltyihin tarkoituksiin.

Rekisteröity voi tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä BUSOon ( Markkinointi EVE Oy, Eva Brchisky 0405493962). BUSO oikaisee tai poistaa puutteelliset, väärät tai vanhentuneet henkilötiedot pyynnöstä.
Henkilötietojen käsittelyyn annettu suostumus voidaan milloin tahansa peruuttaa ilmoittamalla siitä BUSOlle. Henkilötietojen käsittely voi olla välttämätöntä palvelun tarjoamiseksi. Tällöin suostumuksen peruuttaminen voi johtaa tilanteeseen, ettei palvelua voida enää tarjota.

  1. Linkit ja sosiaaliset laajennukset

Mobiiliapplikaatiossa voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä ns. sosiaalisia laajennuksia (esim. LinkedIn ja Facebookin yhteisöliitännäisiä). BUSOn mobiiliapplikaatiossa olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta, jolloin kolmas osapuoli voi asettaa omia evästeitään. Näihin BUSOn mobiiliapplikaatiossa ja palveluissa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

  1. Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Espoon käräjäoikeudessa.

Markkinointi EVE Oy 17.12.2020