Ekosysteemi on digitaalisen bisneksen uusi kivijalka. Verkostoitujat voittavat.

On innovaatioekosysteemiä, teollista ekosysteemia, markkinointiekosysteemiä – kompleksisten rakenteiden ja monimutkaisten toimintaperiaatteiden takia alustaperusteisten bisnesmallien ja ekosysteemien toimintalogiikan sisäistäminen voi toisinaan olla haasteellista. Kaikessa yksinkertaisuudessaan alusta-ekosysteemimallit ovat yritysten välisiä erilaisia yhteistyöverkostoja, jossa arvonmuodostus poikkeaa perinteisistä liiketoimintamalleista vallankumouksellisella tavalla. Alusta-ekosysteemimalleissa luodaan arvoa ulkopuolisten partnerien, kilpailijoiden sekä erilaisten verkkoyhteisöjen ja asiakkaiden kanssa, perinteisistä liiketoiminta- ja arvoketjumalleista täysin poikkeavalla tavalla. Siksi alusta-ekosysteemiperusteisen bisnesmallin hyödyntäminen vaatiikin yritykseltä aivan uudenalaisen filosofian omaksumista. ” Suomessa aivan liian monessa yrityksessä toimitaan edelleen yksin, omissa siiloissa ja ajatellaan aivan liikaa vain omaa lisäarvoa, kun pikemminkin yritysten pitäisi kerääntyä yhteen pohtimaan sitä, kuinka esimerkiksi onnistuisimme luomaan maahamme startupeille ja kasvuyrityksille yhteisen, ja kaikille avoimen ekosysteemin, johon kaikki yritykset voisivat liittyä. Toki joitain viritelmiä meillä jo on mm. OP-Pohjola”, toteaa Eva Brchisky.

Alusta-ekosysteemimallissa eri toimialojen erikokoluokan yritykset tekevät laaja-alaista yhteistyötä yhdistämällä tuotteensa, palvelunsa ja tietonsa sekä ammattitaitonsa tukemaan jokaisen verkoston jäsenen liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua. ” Olipa kyseessä sitten perinteisempien teollisuudenalojen, kuten GE: n kaltainen yritys, digitaaliseen varallisuusvetoisuuteen liiketoimintaan perustava yritys kuten Apple, tai vasta toimintansa aloittanut jyväskyläläinen startup, tärkeintä on kuitenkin se, että yrityksellä löytyy sekä strategista että liiketoiminnallista ymmärrystä siitä, kuinka alustaa tai ekosysteemiä käytetään omaa liiketoimintaa hyödyttämään”, kertoo Eva Brchisky.

Jos haluamme menestyä alustataloudessa, meidän täytyy tulla ulos siiloistamme ja verkostoitua.

Kukoistavan ja menestyvän ekosysteemin ennakkoehtona Brchisky näkee myös sen, että ekosysteemin muodostavien yrityksien täytyy jakaa yhteinen visio ekosysteemistä tietynlaisena yhteisenä, kaikkia verkoston osapuolien liiketoimintaa tasapuolisesti tukevana, kasvun, innovaatioiden sekä liiketoimintamahdollisuuksia synnyttävä yhteisönä. ”Yritysten on ymmärrettävä se, että ainoastaan yhdessä kehittymällä ja yhdessä toimimalla kykenemme tarttumaan digitalisoitumisen mukanaan tuomiin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Kukaan ei voi tehdä kaikkea itse, eikä maailmaa voi valloittaa yksin. Aikaisemmin korostin sitä, kuinka tärkeää suomalaisten yritysten olisi viimeistään nyt tartuttua rohkeammin esimerkiksi alustatalouden tarjoamiin mahdollisuuksiin, sekä verkostoiduttava globaaleihin ekosysteemeihin. Jos onnistuisimme luomaan esimerkiksi Suomeen oman, huippuosaamista ja teknologisia innovaatioita omaavien teknologia-alan yritysten ekosysteemin – tällöin voisi integroituminen kansainvälisiin alusta-ekosysteemeihin olla myös helpompaa. Oman ” kansallisen” ekosysteemin kautta yksittäinen yritys antaisi enemmän lisäarvoa kuin mitä se yksinään tekisi. Onneksi olemme viimeisen vuoden aikana edistyneet tässä.”, sanoo Eva Brchisky.

Jaa artikkeli SOMEssa:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest