Digitaalisessa bisnesmallissa menestys rakennetaan uusissa digitaalisissa verkostoissa ja virtuaalisissa markkinapaikoissa.

Digitaalisuuden läpimurto on muokannut peruuttamattomasti vanhat kaupalliset prosessit uusiksi ja jos yritys janoaa menestystä, ei paluu entisiin liiketoiminnan malleihin ole enää vaihtoehto. Digitaalisen markkinoinnin ja myymisen asiantuntijoiden, esimerkiksi SalesCuben Sales2020- raportin mukaan, tulevaisuuden menestystuotteet ja -palvelut sekä voitokkaimmat brändit tullaankin kehittämään, markkinoimaan sekä myymään täysin uudenlaisissa digitaalisissa ja virtuaalisissa kaupallisissa prosesseissa. 

Jos haluat menestyä digibisneksessä, ihmisläheinen verkostoituminen kannattaa.

Sales2020-raportti tuo esiin havainnollisesti uuden aikakauden ja digitaalisen bisneksen uusien prosessien syntytaustat sekä valottaa esimerkein uudenlaisen kaupallisen toimintalogiikan perusluonnetta. Raportin ennusteen mukaan digitaalisen aikakauden jatkuvasti koventuvassa kilpailussa tulevat parhaiten menestymään ne yritykset jotka onnistuvat tuotekehittelyssään, markkinoinnissaan sekä myynnissään hyödyntämään tehokkaimmin monikanavaisia digitaalisia ja virtuaalitodellisuuden mahdollistamia toimintaympäristöjä sekä erilaisia verkon vuorovaikutusverkostoja. Menestyksen elinehtona tulevaisuudessa korostuu siis yhä tiiviimpi ja jatkuva yhteistyö niin kilpailijoiden, partnereiden kuin asiakkaiden kanssa. 

Toimivien verkostojen ja sidosryhmien, laadukkaan asiakaskokemuksen ja asiakaskeskeisen ajattelun merkitys tulee siis korostumaan vain entisestään lähitulevaisuuden bisneksessä. Vaikka digitaalinen bisnes rakentuu luonnollisesti digiaikakauden teknologisille sovellutuksille ja uusille innovaatioille, ihmisläheisyys on menestyksekkäässä digitaalisessa bisnesmallissa avainasemassa.

Digitaalisessa bisnesajattelussa päällimmäisenä pyrkimyksenä on hämärtää fyysisen ja digitaalisen maailman välisiä rajoja. Ajattelumallin pyrkimyksenä on siis tarjota yrityksille digitaalisen markkinoinnin, -myynnin ja virtuaalitodellisuuden teknologioiden ja käytäntöjen mahdollistamia, yhä tehokkaampia, hienostuneempia ja empaattisempia tapoja tavoittaa asiakkaansa, ymmärtää heidän tarpeitaan ja tuottaa näin markkinoille juuri heidän sillä hetkellä tarvitsemia tuotteita tai palveluja.

Digibisneksen muuttunut toimintalogiikka takaa menestyksen nopeasti muuttuvilla digiaikakauden markkinoilla.

Digiaikaudella trendit ja asiakastarpeet syntyvät siis päätähuimaavalla nopeudella, ja yritysten pitää tuottaa tuotteensa ja palvelunsa vastaamaan asiakaskohderyhmänsä juuri sen hetkisiin tarpeisiin. Vanhoilla markkinoinnin keinoilla yritykset eivät kykene vastaamaan näihin uusiin asiakkaiden nopeasti vaihtuviin tarpeisiin ja odotuksiin koska vanhat keinot ovat auttamattomasti liian hitaita, liian kalliita sekä taloudellisesti aivan liian riskialttiita: ja ennen kaikkea, niiden tarjoama tieto asiakkaiden tarpeista on aina auttamatta vanhentunutta.
Koska tuotekehittelyn ja markkinoinnin kustannukset sosiaalisen median valtakaudella ovat kokoluokaltaan valtavat, uuden digitaalisen bisneksen logiikassa tuotteet ja palvelut kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa erilaisissa digitaalisissa ja virtuaalitodellisuuden verkostoissa. Tällöin tuotteet pystytään kehittämään vastaamaan juuri oikeisiin asiakkaiden tarpeisiin. Kun tuotteet sekä palvelut kehitetään digitaalisissa sekä virtuaalitodellisuutta hyödyntävissä verkostoissa yhteistyössä asiakkaiden kanssa, niin tuotekehityksen, markkinoinnin kuin myymisenkin kustannukset laskevat: markkinointi kyetään näin toimien kohdentamaan todella tarkasti ja kustannustehokkaasti juuri näihin verkostoihin, joissa tuotteet ja palvelut on kehitelty ja tuotettu, ja myymisen näkökulmasta verkostosta taas löytyy runsaasti potentiaalista ostajakuntaa yrityksen tuotteille ja palveluille.

Uusi digiajan virtuaalinen markkinapaikka: virtuaaliset kaupalliset tapahtumat kasvattavat suosiotaan maailmalla.

Edellä kuvatusta, Digitaalisen Bisnesmallin toimintalogiikasta oivallisia esimerkkejä ovat erilaiset virtuaaliset bisnestapahtumat. Virtuaaliset kaupalliset tapahtumat ovatkin kasvattaneet jatkuvasti maailmalla suosiotaan, ja esimerkiksi amerikkalaisen Business Media ja Forrester Research-tutkimuskeskuksen eräässä tutkimuksessa haastattelemistaan yritystenpäätöksentekijöistä 75 prosenttia kertoi osallistuneensa kuluneen 12 kuukauden aikana kolmeen tai useampaan internetin ja virtuaalisuuden käyttöön perustuvaan bisnestapahtumaan. Hubspotin Reinventing Event Marketing for Greater Roi – tutkimuksen mukaan erilaiset virtuaaliset bisnestapahtumat jotka tarjoavat yritykselle uuden ja erinomaisen tehokkaan digitaalisen toimintaympäristön sekä keinovalikoiman sitouttaa itselleen tärkeät sidosryhmät omaa liiketoimintansa tavoitteiden aiempaa tehokkaampaan hyödyntämiseen.

Jaa artikkeli SOMEssa:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest