Startup-yrittäjä: matka kannattavaan yrittäjyyteen alkaa nyt!

Vuonna 2012 BUSO:n perustaja Eva Brchisky halusi luoda maahamme täysin uudenlaisen, yrittäjävetoisen bisnesverkoston, jonka tarkoituksena on auttaa yrittäjiä ja yrityksiä saamaan bisnestä. ”Taloudellisen laman keskellä tarvitsemme Brchiskyn mukaan ”uutta innostuneisuutta, uusia ideoita ja me- henkeä suomalaiseen bisnekseen”, kertoo BUSO:n toimitusjohtaja Eva Brchisky taustoittaessaan uutta aluevaltaustaan, startup-yrittäjille suunnattua busobitchaus- palvelua.

Startup-yrittäjät ovat Brchiskyn mukaan juuri sellainen piristysruiske, joita vaikea taloudellinen aikamme tarvitsee. Start uppien luovuus, idearikkaus, ahkeruus tai julkinen taloudellinen tuki eivät Brchiskyn mukaan kuitenkaan yksistään riitä nostamaan startup-yrityksiä menestyksekkäiksi yrityksiksi. ”Heidät on integroitava osaksi uudenlaisia bisnesverkostoja, jotka mahdollistavat heidän yritystoimintaansa tukevien rahoituskanavien ja uudenlaisten tukiverkostojen rakentumisen”, ja Brchisky jatkaa vakuuttaen busopitchauksen ja sen tarjoaman myyntikenttä-palvelun olevan hyvä esimerkki tällaisesta tukiverkostosta. BUSO:n ainutlaatuisessa pitchauspalvelussa start upeille tarjotaan oma myyntikenttä: myyntikentän keskeisimpänä elementtinä on Brchiskyn mukaan kokenut ja ammattitaitoinen BUSO- myyntitiimi, joka myy startup-yritysten tuotteita sekä niiden tuottamia palveluita. Brchiskyn mukaan tämä Suomessa täysin uusi palvelu on herättänyt jo runsaasti mielenkiintoa startup-yrittäjien keskuudessa, ja pitchaustilaisuudet myydään usein hetkessä ”loppuun”. Kannattaa siis olla nopea, vihjaa toimitusjohtaja Brchisky hymyillen. Palvelu on hänen mukaansa edesauttanut jo usean yrityksen myyntilukujen kasvua. Erinomainen esimerkki tästä on SalesCalls App, jonka myyntijohtajan Olli Uuksulaisen mukaan BUSO:n palveluntarjonta on tukenut merkittävällä tavalla yrityksen myyntilukujen jatkuvaa nousujohteista kehitystä.

Brchiskyn mukaan uusien rahoituskanavien etsiminen startup-yrittäjille on luonnollisesti myös busopitchauksen yksi ulottuvuus. ”Haluamme kuitenkin tarjota startup-yrittäjille paljon muutakin kuin bisnesenkeli-tai pankkirahoituskanavia” ja Brchisky jatkaa korostaen ettei busopitchaus ole millään muotoa perinteinen ”nopeasti esitetty idea sijoittajalle” – palvelu. Erityisesti alkuvaiheessa rahoitus on Brchiskyn mukaan luonnollisesti elintärkeää, mutta kuten mille tahansa liiketoiminnalle, myös startup-yrityksille kannattavan liiketoiminnan takaa mahdollisimman laaja bisnesverkosto – ja ennen kaikkea, myynnin kasvu. Siksi busopitchauksessa BUSO-myyntitiimin valitsemille parhaille startup-yritysten ideoille tarjotaan mm. B2B liidejä, joita aloittavan yrittäjän on usein hankalaa ja kallista etsiä markkinoilta. Brchisky toivottaa start upit lämpimästi tervetulleiksi BUSO Business Pooliin hakemaan konkreettisia kontakteja. BUSO:ssa on 160 jäsentä ja kasvu jatkuu: ” joukkoomme liittyy koko ajan uusia kumppaneita” iloitsee Brchisky ja lupaa BUSO:n myös tulevaisuudessa tuottavan lisää uusia palveluita tukemaan suomalaisten yrittäjien bisnestä.

BUSOlaista filosofiaa ja kaikkea sen toimintaa ohjaa toimitusjohtaja Eva Brchiskyn ajattelu, joka korostaa optimismin, tulevaisuuden uskon ja yhteisen menestyksen rakentamisen tärkeyttä: yhden menestys ei ole poissa toisilta! BUSO:n laajassa bisnesverkostossa yritykset haluavat erityisesti tämänhetkisen taloudellisen vaikean tilanteen keskellä aidosti tukea toinen toisiaan ja yrittää löytää mahdollisuuksia, kuumia liidejä paranteekseen BUSO-kumppaneidensa liidejä. Uskon jokaisen meidän BUSOlaisen jakavan myös Evan aidon halun auttaa startup-yrittäjiä ja avata näille ovia, jotka eivät muuten ehkä koskaan aukeaisi.

Jaa artikkeli SOMEssa:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest