Parhaat verkostoitujat nousevat voittajiksi myös Piilaaksossa

Kalifornian Piilaakso ja sieltä ponnistaneet globaalit menestystarinat ovat monille meille entuudestaan tuttuja. Piilaakson alueen yrityksiin sijoitetaan valtavia summia riskirahaa, ja vuositasolla sijoitukset nousevat noin 50 miljardia dollarin kokoluokkaan. Piilaaksoon menestys houkutteleekin alueelle jatkuvasti uusia yrityksiä, jotka tarvitsevat luonnollisesti myös jatkuvasti lisää työvoimaa. Alueelle on syntynyt yhtenäinen ja kaikkien alueen yritysten menestystä ruokkiva yrittämisen kulttuuri kokonaiselle kasvuyrittäjyyttä edistävälle ekosysteemille. Myös alusta-ajattelu on lähtöisin Piilaakson alueelta, ja piilaakson kasvatteihin lukeutuukin esimerkiksi viimevuosien globaalit jättimenestyjät Uber ja Airbnb.

Riskirahoituksen runsaus sekä mm. Stanfordin yliopisto ja sieltä Piilaaksoon virtaavat teknologian kuin myös bisneksen nuoret huippuosaajat ruokkivat luonnollisesti alueella toimivien yritysten menestymistä. ” Mutta menestystä ei synny myöskään piilaaksossa, jos yritys ei kykene rakentamaan itselleen mahdollisimman tehokkaita ja toimivia verkostoja”, kertoo Eva Brchisky.

Verkostot synnyttävät uusia ja menestyviä bisnesmalleja

Piilaaksossa kannattaa olla, koska yksinkertaisesti alueella toimivat parhaimmat verkostot”, toteaa Eva Brchisky. ” Piilaaksossa yrityksien välisissä verkostoissa kaikki tieto jaetaan: kerrotaan omista jutuista, uskalletaan pyytää apua, tullaan ulos omista siiloistaan ja etsiydytään rohkeasti erilaisten ihmisten seuraan sekä hyväksytään erilaiset ajattelutavat, että erilaiset kulttuurit. Näin mahdollistetaan kokonaan uudenlaisen ajattelun ja samalla myös täysin uusien menestysyritysten sekä menestyskonseptien syntyminen”, sanoo Eva Brchisky. Piilaaksossa on havaittu se, että ihmisten välisellä vuorovaikutuksella ja verkostoitumisella sekä jakamalla ja auttamalla toinen toisiaan, kaikki menestyvät paremmin – yhden menestys ei ole toiselta pois.

Verkostot ovatkin synnyttäneet alueella toimivien yritysten sekä yliopistojen välille käytännön yhteistyötä, joka taas on synnyttänyt alueelle täysin poikkeuksellista innovatiivisuutta, liikkuvuutta, riskinottokykyä ja yhteishenkeä. Tällöin syntyy täysin uutta liiketoimintaa, tai sitten yritys pääsee helpommin vaikkapa hyödyntämään digitaalisuutta, ja kykenee näin helpommin sopeutumaan digimurroksen haasteisiin. Ja kun isot ja pienemmät firmat toimivat yhdessä, syntyy usein aivan uusia innovaatioita, ajatuksia ja ennen kaikkea myös täysin uudenalaisia menestyksekkäitä liiketoiminnan muotoja ja malleja, joista mitä parhaimpia esimerkkejä ovat alustatalous -mallin tiennäyttäjät Uber ja Airbnb”, kertoo Eva Brchisky.

Rohkeasti verkostoitumaan, Mars!

Vain harva suomalainen kokee verkostoitumisen vahvuudekseen, vaikka toisaalta kuitenkin moni uskoo, että verkostot auttavat menestymään tulevaisuuden työelämässä.

Uskon että verkostoitumisen merkitys tulee kasvamaan entisestään”, uskoo Eva Brchisky – ” kukaan ei pärjää työelämässä enää ilman verkostoja ”. Sitran viime vuoden tutkimuksessa vain kuusi prosenttia suomalaisista mainitsi verkostoitumistaidot vahvuudekseen, ja vain noin viidennes tutkimukseen vastanneista kokee osaavansa hyödyntää verkostojaan työelämässä. Tästä huolimatta moni kuitenkin ajattelee, että tulevaisuudessa verkostoilla on suuri merkitys. Sitran tutkimuksen mukaan lähes kaksi kolmasosaa suomalaisista arvioi, että verkostoitumistaidoilla on kymmenen vuoden kuluttua tärkeä merkitys sekä työn saannissa, että työssä pysymisessä.

Haluan rohkaista kaikkia verkostoitumaan. Piilaakson menestystarinat todistavat sen, ettei kukaan voi menestyä yksin, eikä kenenkään tarvitse menestyä yksin. Nykypäivänä luotetaan omiin verkostoihin esimerkiksi luotettavaa kumppania haettaessa, sillä erityisesti B2B-asiakas on aika harvoin valmis ostamaan tarjoamaasi palvelua ensikontaktin yhteydessä. Suhteilla, arvostuksella ja luottamuksella on suuri merkitys. Sen takia on olennaista kehittää verkostomainen toimintamalli, jossa etusijalla on yhteinen etu”, sanoo Eva Brchisky.

Jaa artikkeli SOMEssa:Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on pinterest
Pinterest